Vanliga frågor FAQ

(felsökning längre ner på denna sida)

Fråga:

Hur lång livslängd har en rökpatron? Kan den ta slut även om den inte används?

Svar:

Vid normal användning räcker en patron upp till 1000 puffar.
Inne i rökpatronen finns det en varmtråd omsluten av vadd indränkt i glykol, röken bildas då glykolen värms upp och förångas. Glykol avdunstar normalt mycket lite så det finns egentligen inget bäst föredatum. Tester visar att patroner som legat öppna i mer än två år fortfarande fungerar, detta kan givetvis variera beroende på omständigheter. Rekommendationen är att skruva av patronen från batteriet om den inte kommer att användas den närmsta tiden och förvara den med ändpropparna på.


Fråga:

Är röken farlig?

Svar:

Nej, röken är inte skadlig och är ofarlig att andas in. Den består av förångad glykol, (propylenglykol och glyserin). Dessa kemikalier är inte klassade som farliga ämnen och det finns inga gränsvärden av Arbetsmiljöverket vid användning. Men uppstår det irritation vid inandning ska man förflytta sig till en plats med frisk luft. Se mer info på säkerhetsdatablad.


Fråga:

Finns det garanti på batteriet?

Svar:

Batteri klassas som förbrukningsmaterial, fel som finns från början omfattas av garanti. Fel som uppstår under användandet omfattas normalt inte av någon garanti. Batteriet till Jape Rökpuff är har en utökad garanti på 6 månader


Fråga:

Kan man köpa batteri eller laddare separat?

Svar: 

Ja, det finns i kategorin "Tillbehör" här i Web-shopen. Du kan även beställa det hos någon av våra återförsäljare.


Fråga:

Hur avfallssorterar jag Jape Rökpuff

Svar:

Jape Rökpuff består av olika delar som sorteras beroende på vad de består av:


Batteri

Batteri/elektronik
Rökpatron

Metall
Gummibälg

Brännbart
Kartong

Kartong sorteras som pappersförpackning och insats som plast.

Fråga:

Kan jag beställa produkter till Jape Ventgolv här?

Svar:

På denna webbshop går det endast beställa Jape Rökpuff och tillbehör till den. Kontakta oss för beställning av material till Jape Ventgolv, mer info hittar du på www.japeventgolv.se


Felsökning

Denna felsökningstabell begränsad funktion i mobil, använd dator.


Fel Tänkbar orsak
 
Kontrollera detta  
Åtgärd
Rök kommer inte ut när man trycker på gummibälgen. Batteri urladdat Blå led på änden blinkar några gånger precis efter användning. Ta ur den från gummibälgen för att kontrollera.
Ladda batteriet

Rök kommer inte ut när man trycker på gummibälgen. Batteri ur funktion Blå led på änden blinkar inte precis efter användning. Ta ur den från gummibälgen för att kontrollera.
Byt ut batteriet
 
Rök kommer inte ut när man trycker på gummibälgen. Rökpatron slut Blå led på änden lyser med fast sken precis efter användning. Ta ur den från gummibälgen för att kontrollera.
Byt ut rökpatronen
 
Batteriet laddar inte Batteri ur funktion Led-lampa på laddare lyser inte eller går inte från röd/orange sken till grönt. Testa med annan laddare om möjligt.
 

Byt ut batteri.
 
Batteriet laddar inte USB-laddare ur funktion Led-lampa på laddare lyser inte eller går inte från röd/orange sken till grönt. Testa med annat batteri om möjligt.


Byt ut laddaren.
Led på USB-laddare går inte från röd till grön. Laddar inte. Batteriet för mycket inskruvat. Lossa batteriet lite och se om led-lampan byter färg.
Lossa batteriet och skruva in det igen tills ledlampan precis börjar lysa.