Så här kan du använda Jape Rökpuff i en byggnad

Ventilation

Kontroll av ventilation

Jape Rökpuff är det givna hjälpmedlet för dig som jobbar med ventilation. Vare sig det är när anläggningen installeras och ska justeras in eller vid ett senare skede när OVK ska utföras så har du en stor nytta av röken.

Jape Ventgolv

Mekaniskt ventilerade golv

Jape Rökpuff är framtagen för att kontrollera mekaniskt ventilerade golv. Den används dels vid täthetskontrollen innan övergolvet läggs och senare vid slutkontrollen  för att visa att luft går ner i golvet.
Köper du ett Jape Ventgolv så ingår det alltid en Jape Rökpuff i materialpaketet.

Otäta dörrar och fönster

Drag och läckage

Upptäck otätheter kring fönster och dörrar med Jape Rökpuff. Drag utifrån kan skapa obehag när det blir kallt inomhus. Dessutom ökar energiförbrukningen med högre kostnader till följd.

Visualisera luftrörelser

Hur flyttar sig luften i ett hus? Går luften den väg som man har förväntat sig?
Rök eller dimma är egentligen bara luftburna partiklar som bryter ljuset, då blir den annars osynliga luften visuell. Jape Rökpuff gör luften synlig.

Radonsanering

Radonsanering

Det viktigaste momentet i en radonsanering är att täta alla otätheter i väggar och golv så att radonhaltig luft inte kommer in i byggnaden från marken. Då kan Jape Rökpuff vara till bra hjälp för att se var luften smiter in i huset och att det är tätt efter åtgärden.

Självdragsventilation

Koll på självdrag

Självdragsventilation går ut på att den sk skorstenseffekten driver ut luft utan hjälp av fäkt. Tilluften sugs självmant in i huset via tilluftsventiler. Ofta funkar det utmärk och det gäller att allt är i rätt balans. Men det behövs inte mycket för att störa ut balansen, årstiden spelar roll, många stänger sina tilluftsventiler och olika typer av fläktar kopplas in. Se hur bra eller dåligt det funkar med Jape Rökpuff

Bygga täta hus

För att bygga energieffektiva hus behöver de vara helt täta. Vare sig det är ett passivhus eller ett vanligt nybygge så finns det krav hur mycket de får läcka. För att säkerställa att kraven uppfylls kan man göra en lufttäthetsprovning. Jape Rökpuff hjälper då till att hitta var det läcker så att det går att täta.

Läcksökning i ventilationsanläggning

En liten läcka i ett stort ventilationssystem - hur mycket påverkar det? Kanske inte särskilt mycket, men många små läckor kan göra skillnad. Det kan leda till att fläktar inte räcker till, onödigt hög energiförbrukning, svårighet att justera in systemet och störande ljud. Jobbar du med att åtgärda sånt här så kommer Jape Rökpuff bli din bästa vän.